H. Vĩnh Bảo

  • 69B Đông Thái, TT Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng
  • 188 phố 3.2 TT Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Thành Phố Hải Phòng
  • Thôn Lôi Trạch, Xã Hòa Bình, Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng
  • Khu phố Tân Hòa, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng
  • Thôn 2, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng

H. An Lão

  • 309 Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng
  • 158 Nguyễn Văn Trỗi, Khu Quyết Thắng, Thị trấn An Lão, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng
  • Thôn Câu Trung, xã Quang Hưng, huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng
  • Thôn Đại Hoàng 1, Xã Tân Dân, Huyện An Lão, Tp. Hải Phòng
  • Thôn Xuân Đài 2, xã Trường Thọ, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng