TP. Cao Lãnh

  • 163 Tôn Đức Thắng, tổ 34, khóm 3, phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
  • 74 Phạm Hữu Lầu, khóm 2, phường 4, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
  • 669-671 tổ 11, khóm 2, đường Phạm Hữu Lầu,  phường 6, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
  • 106-108 Tôn Đức Thắng, tổ 45, Mỹ Tây, Mỹ Phú, Cao Lãnh, Đồng Tháp
  • 335-337 Đường 30 tháng 4, Phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
  • 98 Lê Lợi, Phường 2, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp