TX. Mỹ Hào

 • CC Phúc Hưng II, phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
 • KĐT Lạc Hồng Phúc, đường Nguyễn Bình, P Nhân Hoà, TX Mỹ Hào, Hưng Yên
 • Số 189, Phường Phùng Chí Kiên, Thị Xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

H. Yên Mỹ

 • Thôn Liêu Trung, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
 • Thôn Thanh Xá, Xã Nghĩa Hiệp, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
 • Thôn Trai Trang, Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
 • Thôn Đạo Khê, Xã Trung Hưng, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
 • Thôn Tử Đông, Xã Lý Thường Kiệt, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
 • Thôn Mễ Hạ, Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
 • Khu Phố Cống Tráng, Xã Tân Việt, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
 • Thôn Trung Hòa, Xã Trung Hòa, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
 • Thôn Ông Tố, Thị Trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

H. Văn Lâm

 • 38 Phố Dầu, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
 • 71 Chợ Đường Cái, Thị Trung, Đình Dù, Văn Lâm, Hưng Yên
 • Thôn Hoàng Nha, Xã Minh Hải, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
 • Thôn Bình Minh, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

H. Kim Động

 • Thôn Trương Xá, Xã Toàn Thắng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên

H. Khoái Châu

 • Thôn Yên Lịch, Xã Dân Tiến, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên
 • Thị Tứ Bô Thời, Xã Hồng Tiến, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên