I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Điều khoản và Điều kiện (“ĐKĐK”) Chương trình Hội viên Win (“Chương trình”) là điều kiện giao dịch chung giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce (“Công ty”) và Khách hàng đăng ký trở thành Hội viên Win (“Hội viên”) hoặc sử dụng tài khoản Hội viên (“Tài khoản”) để giao dịch, mua sắm hay sử dụng dịch vụ tại hệ thống Cửa hàng/Siêu thị của Công ty hoặc từ các đối tác của Chương trình (“Đối tác”). Để làm rõ, Đối tác bao gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“Masan”), Công ty con/Công ty liên kết của Masan và các Đối tác khác của Chương trình.

2. Bằng việc tham gia Chương trình, Khách hàng thừa nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với ĐKĐK này và toàn bộ các chính sách, địa điểm áp dụng của Chương trình được công bố công khai trên (i) website www.winlife.vn hoặc www.winmart.vn, hoặc (ii) kênh khác thuộc sở hữu/phát triển/tài trợ bởi Công ty hoặc Đối tác, hoặc (iii) một hình thức khác theo quy định của Chương trình và chính sách của Công ty (sau đây gọi chung là “Kênh thông tin”). Khách hàng lưu ý đọc kỹ tất cả ĐKĐK và tìm hiểu các thông tin liên quan khác khi tham gia Chương trình. Nếu Khách hàng là người dưới 15 (mười lăm) tuổi hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, Khách hàng cần được đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ/người đại diện theo pháp luật, tùy từng trường hợp, để đăng ký tham gia Chương trình và mở Tài khoản. Trong trường hợp này, cha, mẹ, người giám hộ/người đại diện theo pháp luật cần hỗ trợ để Khách hàng hiểu rõ, đồng ý và thay mặt chấp thuận những ĐKĐK này và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ quá trình sử dụng Tài khoản. Nếu Khách hàng chưa chắc chắn về độ tuổi hoặc năng lực hành vi dân sự của mình hoặc chưa hiểu rõ các ĐKĐK này hoặc quy định pháp luật có liên quan áp dụng cho độ tuổi hoặc năng lực hành vi dân sự của mình, vui lòng không đăng ký, kích hoạt và sử dụng Tài khoản cho đến khi được sự đồng ý từ cha, mẹ hoặc người giám hộ/người đại diện theo pháp luật.

3. Tùy thuộc tình hình thực tế, ĐKĐK này và các chính sách của Chương trình có thể được sửa đổi, điều chỉnh hoặc chấm dứt theo quyết định riêng của Công ty hoặc theo yêu cầu của Đối tác mà không cần thông báo trước. Những thay đổi này sẽ được cập nhật trên Kênh thông tin của Chương trình.

4. Mọi thắc mắc, thông báo hoặc khiếu nại liên quan tới Chương trình vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây (thông tin này có thể được thay đổi tùy từng thời điểm và cập nhật trên Kênh thông tin):

Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce
Địa chỉ : Tầng 5, Mplaza SaiGon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tổng đài : 024 710 66866
Email : cskh@winmart.masangroup.com

II. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Để trở thành Hội viên, Khách hàng cần đáp ứng các điều kiện sau:

1. Sở hữu số điện thoại di động đã đăng ký thông tin thuê bao với doanh nghiệp viễn thông (Mỗi số điện thoại di động chỉ có thể đăng ký một Tài khoản).

2. Đăng ký và xác nhận mở Tài khoản tham gia Chương trình thông qua OTP hoặc hình thức khác theo quyết định của Công ty tại từng thời điểm.

Khách hàng không sử dụng Tài khoản vào bất kỳ trường hợp và mục đích nào dưới đây:

1. Lợi dụng các chính sách của Chương Trình hoặc các chương trình ưu đãi/khuyến mại khác của Công ty và/hoặc Đối tác, lỗ hổng, sơ hở, lỗi hệ thống, sử dụng các thiết bị, công nghệ can thiệp trái phép vào hệ thống của Công ty và/hoặc Đối tác nhằm mục đích gian lận, trục lợi.

2. Các giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận hoặc bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật khác.

3. Can thiệp vào việc sử dụng Tài khoản của người khác dưới mọi hình thức.

4. Cố tình phát tán virus, mã độc để kết nối với các website, ứng dụng và nền tảng công nghệ thông tin khác.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

1. Quyền và nghĩa vụ của Hội viên

I. Hội viên được quyền tham gia vào các chương trình khuyến mại/ưu đãi dành riêng cho Hội viên từ Công ty và/hoặc Đối tác, và hưởng các quyền lợi khác tùy theo từng Chương trình được công bố công khai trên Kênh thông tin.

II. Hội viên hiểu, cam kết và bảo đảm là chủ sử dụng duy nhất của Tài khoản và số điện thoại di dộng sử dụng để đăng ký Tài khoản. Hội viên tự bảo quản và bảo mật thông tin của Hội viên. Công ty khuyến cáo Hội viên cần lưu ý đối với các tin nhắn rác, cuộc gọi rác và email rác, lừa đảo và không chia sẻ thông tin Tài khoản với tài khoản email tới từ các địa chỉ trái phép ngoài địa chỉ email hoặc thông tin liên lạc quy định tại Điều 1.4. Hội viên tự chịu trách nhiệm nếu không thực hiện đúng quy định này.

III. Hội viên cam kết tuân thủ đúng các ĐKĐK và chính sách của Chương trình.

IV. Trường hợp thay đổi thông tin đăng ký Tài khoản của Hội viên, Hội viên có nghĩa vụ cập nhật thông tin qua Tổng đài của Chương trình (“Tổng đài”), quầy Dịch vụ Khách hàng (“DVKH”), hoặc bất kỳ kênh nào khác theo quy định của từng Chương trình và chính sách của Công ty tùy từng thời điểm. Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc sử dụng lợi ích của Chương trình liên quan và/hoặc phát sinh từ phía Hội viên, nếu các thông tin nêu trên không được cập nhật kịp thời, đầy đủ tới Công ty.

V. Hội viên tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các chi phí, thuế, phí, khiếu nại hoặc nợ phải trả (nếu có) phát sinh từ việc Hội viên được hưởng các lợi ích từ Chương trình.

VI. Mọi thắc mắc, thông báo hay khiếu nại của Hội viên phải được thực hiện thông qua địa chỉ liên hệ quy định tại Điều 1.4.

VII. Chịu trách nhiệm hoàn trả và bồi thường cho Công ty/Đối tác liên quan đến các khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, khoản phạt và các chi phí tổn liên quan do Công ty/Đối tác phải gánh chịu phát sinh từ việc Hội viên không tuân thủ đầy đủ ĐKĐK hoặc bất kỳ chính sách của Chương trình hoặc hướng dẫn được tham chiếu theo đây và/hoặc sử dụng không đúng ưu đãi của Chương trình.

2. Quyền và nghĩa vụ của Công ty/ Đối tác

I. Công ty/Đối tác cam kết đảm bảo quyền lợi liên quan đến Chương trình cho Hội viên. Để làm rõ, ngoài các cam kết đảm bảo này, Công ty/Đối tác không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, dù trực tiếp hay gián tiếp của Hội viên liên quan đến Chương trình, bao gồm nhưng không giới hạn việc Đối tác dừng chương trình khuyến mại/ưu đãi, hoặc thu hồi hay giới hạn bất kỳ dịch vụ, quyền lợi hoặc ưu đãi nào, hoặc trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

II. Tiếp nhận, hỗ trợ giải đáp các thắc mắc và xử lý khiếu nại của Hội viên liên quan và/hoặc phát sinh từ Chương trình.

III. Công ty/Đối tác có quyền đề nghị Hội viên cung cấp thông tin và/hoặc xuất trình giấy tờ cá nhân hợp lệ khi Hội viên thực hiện hành vi quy định tại Điều 2.2 hoặc trước khi Hội viên được hưởng ưu đãi, quyền lợi của Chương trình.

IV. Công ty/Đối tác có quyền từ chối cung cấp, hủy, truy đòi hoặc thu hồi những ưu đãi, quyền lợi mà Hội viên đã hoặc sẽ được hưởng từ Chương trình mà không cần thông báo trước cho Hội viên khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

  • Khi Hội viên hoàn/trả/hủy hàng hóa, dịch vụ hợp lệ theo các chính sách hoàn/trả/hủy của Công ty/Đối tác.
  • Theo nhận định của Công ty/Đối tác xét thấy có dấu hiệu cho rằng Hội viên thực hiện hành vi quy định tại Điều 2.2.
  • Hội viên vi phạm quy định của Chương trình và/hoặc chính sách của Chương trình được Công ty/Đối Tác thông báo tại từng thời điểm.
  • Trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

V. Công ty có quyền tạm khóa/khóa vĩnh viễn Tài khoản khi Công ty/Đối tác, phát hiện và đánh giá rằng Hội viên đã thực hiện hành vi quy định tại Điều 2.2. Trước khi thực hiện việc tạm khóa/khóa vĩnh viễn Tài khoản, Công ty sẽ thông báo cho Hội viên.

VI. Lưu trữ và sử dụng thông tin của Hội viên theo Chính sách bảo mật và sử dụng thông tin của Công ty và của Chương trình. Công ty/Đối tác có quyền từ chối giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến việc tiết lộ, phát tán thông tin cá nhân và/hoặc Tài khoản mà do lỗi của Hội viên.

VII. Công ty/Đối tác có quyền chuyển nhượng, chuyển giao dưới bất kỳ hình thức nào, toàn bộ toàn bộ hoặc một phần Chương trình cho bất kỳ bên thứ ba theo sự lựa chọn của mình và sẽ công bố công khai trên Kênh thông tin của Chương trình.

VIII. Tài khoản được cấp cho Hội viên tại mọi thời điểm là tài sản của Công ty, Công ty bảo lưu quyền chấm dứt Chương trình bằng cách thông báo cho tất cả Hội viên trước 30 (ba mươi) ngày. Phương án giải quyết đối với các quyền lợi của Hội viên với Chương trình sẽ được công bố cùng thông báo chấm dứt Chương trình.

IV. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Công ty/Đối tác được miễn trách nhiệm trong các trường hợp dưới đây:

I. Hệ thống xử lý dữ liệu, phần mềm, hệ thống truyền tín hiệu gặp sự cố, bị lỗi, bị tấn công hoặc vì bất kỳ lý do khách quan nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty/Đối tác.

II. Hội viên bị đánh cắp/lộ thông tin Tài khoản mà Hội viên không kịp thời thông báo ngay cho Công ty.

III. Các tổn thất, tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại và các trách nhiệm pháp lý khác phát sinh từ việc Hội viên vi phạm bất kỳ quy định của ĐKĐK và/hoặc chính sách của Chương trình.

IV. Trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

V. CHẤM DỨT QUYỀN HỘI VIÊN

Quyền Hội viên của Chương trình có giá trị vô thời hạn, trừ khi bị chấm dứt trong các trường hợp sau:

I. Hội viên gửi yêu cầu chấm dứt cho Công ty qua địa chỉ liên hệ quy định tại Điều 1.4.

II. Hội viên vi phạm bất kỳ quy định của ĐKĐK và/hoặc chính sách của Chương trình.

III. Khi Chương trình bị chấm dứt vì bất cứ lý do gì.

IV. Quyền chấm dứt Chương trình bằng cách thông báo trước cho Hội viên theo Điều 3.2(viii).

V. Chấm dứt trong các trường hợp khác theo quy định của ĐKĐK và chính sách của Chương trình.

VI. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN

Khách hàng đồng ý cho Công ty và/hoặc Đối tác khởi tạo, lưu trữ, duy trì và cập nhật các dữ liệu thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp và cập nhật. Bằng việc tham gia trở thành Hội viên, Khách hàng đồng ý cho Công ty cùng các Đối tác trong Chương trình sử dụng các dữ liệu này cho mục đích phù hợp với Chương trình, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nghiên cứu thị trường, thực hiện các Chương trình khuyến mại/ưu đãi, … và giới thiệu, quảng cáo các hàng hóa/dịch vụ/chương trình khuyến mại/ưu đãi của Công ty/Đối tác. Tất cả các dữ liệu liên quan đến Hội viên sẽ được bảo vệ và được sử dụng bởi Công ty theo quy định tại Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin của Công ty và các quy định của pháp luật.

VII. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Luật điều chỉnh

ĐKĐK này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

2. Giải quyết tranh chấp

Tất cả các mâu thuẫn, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến ĐKĐK này trước tiên sẽ giải quyết thông qua đàm phán và thương lượng trên tinh thần thiện chí, hợp tác. Trường hợp Các Bên không thể thỏa thuận được trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ khi ngày phát sinh tranh chấp thì một trong Các Bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Việt Nam để giải quyết theo quy định của pháp luật.